ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ธันวาคม 6, 2018
แบบสอบถาม จปฐ.ปี 2560-2564ฉบ
Download10
1.08 Mb
06.12.2018 11:31

จปฐ.ฉบับย่อ

มิถุนายน 28, 2018
พชล่าสุด2ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download125
236.55 Kb
28.06.2018 11:48

ทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ(พช)

เมษายน 17, 2018
25591025_อค์ความรู้จัดเก็บ
Download116
2.38 Mb
17.04.2018 11:34

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 3.69 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่