ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แบบสอบถาม จปฐ.ปี 2560-2564ฉบ
Download43
1.08 Mb
06.12.2018 11:31

จปฐ.ฉบับย่อ

Download2
302.21 Kb
31.01.2019 09:42

Download2
404.08 Kb
31.01.2019 09:43

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download4
27.86 Mb
12.02.2019 16:05

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download1
11.45 Mb
12.02.2019 16:14

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

พชล่าสุด2ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download164
236.55 Kb
28.06.2018 11:48

ทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ(พช)

ขั้นตอนการใช้เว็บรับ
Download1
2.36 Mb
17.02.2019 20:30

คู่มือขั้นตอนการใช้งานเว็บรับส่งงาน จ.พะเยา

25591025_อค์ความรู้จัดเก็บ
Download177
2.38 Mb
17.04.2018 11:34

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 46.05 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่