ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พชล่าสุด2ส่ให้อำเภอ.xlsx
Download224
236.55 Kb
28.06.2018 11:48

ทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ(พช)

แบบสอบถาม จปฐ.ปี 2560-2564ฉบ
Download91
1.08 Mb
06.12.2018 11:31

จปฐ.ฉบับย่อ

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download73
11.45 Mb
12.02.2019 16:14

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

ขั้นตอนการใช้เว็บรับ
Download71
2.36 Mb
17.02.2019 20:30

คู่มือขั้นตอนการใช้งานเว็บรับส่งงาน จ.พะเยา

พ้อยนำเสนอฐานข้อมูลส
Download59
27.86 Mb
12.02.2019 16:05

point แนวทางการดำเนินงานหมุ่บ้าน/ตำบล สารสนเทศ ปี 2562 และการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกรมฯ และจังหวัดพะเยา

Download56
302.21 Kb
31.01.2019 09:42

Download55
404.08 Kb
31.01.2019 09:43

รายชื่อประธานคณะกรรม
Download43
12.45 Kb
12.03.2019 14:34

อ.แม่ใจ ส่งรายชื่อประธาน กพสม.ให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 43.68 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่