ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แนวทาการดำเนินานสัมม
Download108
15.38 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แบบรายานผลการประชาสั
Download96
38.5 Kb
17.04.2018 11:55

ตัวชี้วัด พจ..xlsx
Download93
19.68 Kb
17.04.2018 10:55

ตัวนี้

ทดสอบไฟล์เวริด.docx
Download85
13.14 Kb
17.04.2018 10:54

สวัด

TAMBON DEVELOPMENT REPORT.pdf
Download60
2.39 Mb
06.08.2018 18:31

ลิ้ค์download โปรแกรมEset.rar
Download56
280.79 Kb
31.07.2018 18:54

ลิ้งค์ download โปรแกรม ESETendpoint

แบบฟอร์มรานานความก้า
Download56
17.52 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

คู่มือการติดตั้โปรแก
Download50
1.91 Mb
31.07.2018 18:39

ไฟล์โปรแกรม ESET-Endpoint คู่มือการติดตั้งอยู่ข้างล่าง เมนูคู่มือ นะครับ

ออมทรัพย์ และกข.คจ.rar
Download41
124.96 Kb
25.09.2018 09:48

ฐานข้อมูลรวม2 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ฐานข้อมูลร.พะเยา61 กรม.p
Download39
15.4 Mb
25.09.2018 09:47

ฐานข้อมูลรวม1 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

หนัสือแจ้.pdf
Download35
941.58 Kb
25.09.2018 09:46

หนังสือแจ้ง การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

เศรษฐกิจพอเพีย 2562.pptx
Download33
5.45 Mb
22.11.2018 10:23

ตัวอย่าง PPT แนวทางการนำเสนอ ศพพ.

รายชื่อ VDR_TDR_ICTปี 61 จัหวั
Download30
14.46 Kb
01.08.2018 11:51

ทะเบียนเป้า VDR TDR ปี61 จ.พะเยา

แยกสถานะครัวเรือนยาก
Download29
173.75 Kb
09.08.2018 11:42

แจ้งหนังสือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบบันทึกข้อมูลครัวเ
Download29
3.64 Mb
24.09.2018 16:05

แบบบันทึกข้อมูลทีมวิ
Download28
417.32 Kb
24.09.2018 16:05

ฟอร์มแบบประเมิน สัมม
Download28
15.72 Kb
31.08.2018 14:11

เอกสารสัมมาชีพ พี่หน่อยครับ

แบบบันทึกหมู่บ้านเป้
Download27
26.5 Kb
24.09.2018 16:07

แบบ ประเมิน มชช..xlsx
Download27
47.41 Kb
14.08.2018 14:40

แบบประเมิน มชช.

แบบบันทึกข้อมูลสัมมา
Download26
801.51 Kb
24.09.2018 15:59

2.แบบประเมิน GVH แบบมีส่
Download26
28 Kb
10.10.2018 16:17

หนัสือราชการส่อำเภอ.do
Download26
139.54 Kb
09.08.2018 11:41

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
Download26
40.72 Kb
24.09.2018 16:06

4-ด้าน-23-ตัวชี้วัด.doc
Download25
149 Kb
10.10.2018 16:18

VDR บ้านเปื๋อย.pdf
Download25
2.09 Mb
06.08.2018 18:31

2.1แบบประเมิน ม.ศพพ.ต้นแ
Download24
125.5 Kb
10.10.2018 16:16

1.แบบรายานผล ศพพ 1-4.xls
Download23
203 Kb
10.10.2018 16:15

แบบรายานหมู่บ้านเป้า
Download22
10.47 Kb
10.10.2018 16:22

ประเมิน 779 2559.xls
Download22
537 Kb
10.10.2018 16:18

Tdr Vdr 60.rar
Download18
15.02 Mb
28.06.2018 12:03

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานรูปเล่ม TDR VDR ของปี60 ของอ.ภูซาง ขอขอบคุณครับ

สมุดบันทึกครัวเรือนส
Download12
318.82 Kb
22.11.2018 10:19

แบบข้อมูลปราชญ์และคร
Download12
20.08 Kb
08.12.2018 16:50

แบบฟอร์มครัวเรือนและ
Download7
15.92 Kb
08.12.2018 16:50

ESETV6_SETUP32BIT.exe
Download6
126.92 Mb
31.07.2018 18:40

ไฟล์โปรแกรม ESET-Endpoint คู่มือการติดตั้งอยู่ข้างล่าง เมนูคู่มือ นะครับ

ยุทธศาสตร์กรม 62.pptx
Download6
3.53 Mb
22.11.2018 15:20

แนวทางยุทธศาสตร์สัมมาชีพชุมชน

ประเมิน ศพพ 779 2559.xls
Download4
537 Kb
22.11.2018 15:27

การประเมินหมู่บ้าน ศพพ. (ฐานเดิม)

นำเสนอสัมมาชีพชุมชน 62
Download4
3.43 Mb
07.12.2018 11:53

ปรับใช้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มแผนชุมชนระดั
Download2
194 Kb
07.12.2018 15:40

แบบรายานผลการประชาสั
Download0
38 Kb
06.12.2018 13:12

แบบฟอร์มรายงานผลการประชาสัมพันธ์รายเดือน (ใหม่)

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 184.95 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.พะเยา่